Monday, August 25, 2008

Friday, August 8, 2008

Sesja online 8/8/2008 - 24/8/2008

1. Jak ocenisz przydatność oraz dostęp do polskich materiałów szkoleniowych poprzez portal Powiatu Kościerskiego
http://www.powiat.koscierzyna.pl/aktualnosci/projekty_aktualnosci/
e-administracja_-_material_szkoleniowy

2. Oceń "Obserwatorium Rural-eGov"
http://egov.aua.gr:8080/observatory/changeLanguage.do?language=PL
odpowiadając na następujące pytania i używając skali ocen od 1 do 6 (6 jest oceną najlepszą):
  1. Czy cele korzystania z portalu są jasne i zrozumiałe?
  2. Czy nawigacja w portalu jest łatwa?
  3. Czy portal ma atrakcyjny wygląd?
  4. Jaka jest Twoja ogólna ocena portalu?
Demo "Obserwatorium Rural-eGov"

3. Swoje odpowiedzi umieść w formie komentarza.

Thursday, May 29, 2008

Wednesday, May 28, 2008

Warsztaty w Skorzewie, 5 czerwca 2008

Zapraszamy do odwiedzenia portali zaprezentowanych na warsztatach:
Czy te serwisy są użyteczne i przydadzą się w przyszłości?
Jaką ocenę można wystawić polskim portalom e-rządowym?

Monday, May 19, 2008

Start your own blog


I would recommend a short instruction how to start your own blog in http://start-your-blog.blogspot.com/

What should be done:
1. Each partner is setting up own blog in the country language:
http://rural-egov-wales.blogspot.com/
http://ruralegov.blogspot.com/
http://rural-egov-si.blogspot.com/
2. Each partner is adding one short info regarding the seminar in the country.
3. Each partner will add link to Rural-eGov Observatory.
4. Each partner will upload photos and add any valuable news in connection with a national workshop.
5. Blog will be also used as a tool for participants' homework.

Friday, May 9, 2008

Informacja o szkoleniu 5/06/2008

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Wykorzystanie e-administracji w prowadzeniu działalności gospodarczej będzie tematem szkolenia organizowanego w ramach projektu Rurale-Gov, współfinansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci.

Serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Gminy Kościerzyna na szkolenie

„Elektroniczne serwisy rządowe dla MŚP z obszarów wiejskich w teorii i praktyce”